O nás

Naše firma se zabývá projektovou činností v oblasti vodohospodářských staveb. Jedná se především o projektování domovních čističek odpadních vod, vodovodních řadů a kanalizačních inženýrských sítí. V této oblasti působíme již přes 15 let a můžeme se opřít o značné zkušenosti z úspěšně realizovaných projektů.

Další oblastí naší činnosti je balneotechnika. Jedná se zejména o projektovou činnost a poskytování odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.

 

Jako samostatná firma jsme vznikli v roce 2009. Odborný dohled a projektovou činnost u nás zajišťuje Ing. Petra Neubauerová. Naše firma má také několik stálých externích spolupracovníků. Bližší informace Vám rádi sdělíme osobně, telefonicky či elektronickou poštou. Kontakt na nás najdete zde.

 

Dokumenty ke stažení :

 

Výpis z živnostenského rejstříku.

Osvědčení o autorizaci.

Osvědčení balneotechnika.