Projektová činnost

Pro naše zákazníky zajistíme kompletní projektovou dokumentaci týkající se veškerých vodohospodářských staveb.

  • Domovní ČOV

    Projektování domovních čističek odpadních vod.

  • Vodovody

    Projektování vodovodních řadů.

  • Kanalizace

    Projektování kanalizačních inženýrských sítí.